Φρύδια - Βλεφαρίδες

Φρύδια

Φρύδια καθάρισμα€7.00
Φρύδια σχήμα€12.00
Φρύδια βαφή€9.00

Βλεφαρίδες

Βαφή βλεφαρίδων€10.00
Τοποθέτηση Extensions Βλεφαρίδων τρίχα τρίχα – Lash Extensions one by one €60.00
Συντήρηση τρίχα τρίχα,κάθε 3 εβδομάδες – Refill Lash Extensions 3 weeks €40.00
Συντήρηση τρίχα τρίχα,κάθε 4 εβδομάδες - Refill Lash Extensions 4 weeks €50.00
Τοποθέτηση extensions 3D-5D volume – Lash Extensions 3D-5D volume€80.00
Συντήρηση 3D-5D κάθε 3 εβδομάδες volume - Refill Lash Extensions 3D-5D 3 weeks€50.00
Συντήρηση 3D-5D κάθε 4 εβδομάδες volume - Refill Lash Extensions 3D-5D 4 weeks€60.00